Autor

Adam Mrozek

Adam Mrozek ur. 1966 r. w Częstochowie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na wydziale Malarstwa ukończył w 1993 r. w pracowni profesora S.Gierowskiego. Na co dzień zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz wzornictwem przemysłowym w dziedzinie oświetlenia wnętrz. Wystawy indywidualne i zbiorowe, targi wzornictwa, sprzedaż prac w galeriach sztuki.

Od autora ....
Moje malarstwo opiera się na tematach zaczerpniętych z otoczenia... Jest to przekaz bardzo osobisty i indywidualny poprzez możliwość swobodnej interpretacji tego co namacalne i widoczne. Dowolny temat wyzwala u mnie chęc tworzenia na płótnie rzeczywistości na nowo. Oddalam się od tego co realne, przez co w moich pracach jest trochę bajki, gry komputerowej, zabawy. Nie stronię od tego, a wręcz przeciwnie - wyzwalam wyobraźnię, która za każdym razem odkrywa przede mną nowe, nieznane obszary. Można z nich czerpać w nieskończoność, tworzyć żyjący sam w sobie świat...mój świat. Przekrojem takich właśnie obrazów, zachęcam wszystkich do bezpośredniej konfrontacji z moimi pracami na wystawach i w galeriach sztuki.
Zapraszam...
Adam Mrozek


Adam Mrozek was born in 1966 in Częstochowa. In 1993, he graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he studied under the supervision of Professor S.Gierowski. The artist's main areas of interest are painting, drawing and industrial design(interior lighting). His works have been displayed at individual and group exhibitions and design trade fairs and sold by art galleries.

A few words from the author ...
My painting is based on subjects derivied from the surrounding reality... It is a very personal and individual record of free interpretations of the tangible and visible. Any subject may trigger my urage to create a new reality on canvas. This is when i detachfrom the real world and introduce elements of fairy tales, computer games and play into my works. I don't shun it. On the contrary, I release my imagination from constraints, which allows me to discover ever new, unknown regions. They are a never ending, source of inspiration, and allow for creating an independent world...my world.
I would like to invite everyone to confront my works directly at exhibitions and art galleries.
Adam Mrozek

Kontakt

art@adammrozek.com